J.U. Dnevni centar "Lipa" Plav

slikaJ.U. Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav osnovan je 15.07.2011.god. odlukom Skupštine opštine Plav, a počeo sa radom 17.09.2012.godine. U centru se nalaze djeca i omladina sa manjim i većim stepenom invaliditeta, kao i sa fizičkim smetnjama u razvoju.

. Centar je osnovan u cilju proširenja djelatnosti socijalne zaštite. Osnivač Centara je Opština Plav u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, a osnovan je upravo praćenjem potreba sugrađana: na inicijativu udruženja roditelja koja je podržana od strane lokalne uprave i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Pomak koji se napravio osnivanjem Centra i proširenjem djelatnosti u okviru socijalne zaštite je doprinjeo boljem praćenju potreba sugrađana sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Cilj otvaranja dnevnih centara u lokalnoj zajednici je da je dnevni centar u neposrednoj okolini naših korisnika, da dnevni centri lakše komuniciraju sa lokalnim centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, vrtićima, školama, opštinskom upravom. To je i način da se još bolje razvije senzibilitet sredine za različitost i potrebe osoba sa smetnjama u razvoju.